Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 12.04.2022
Последна актуализация: 14.07.2022

Удостоени със званието „Почетен гражданин на Община Стамболийски”:

 • СТЕФАН ШУМАНОВ – кмет на Гара Кричим (посмъртно)
 • ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ – кмет на Гара Кричим (посмъртно)
 • НИКОЛА НИКОЛОВ – кмет на Гара Кричим (посмъртно)
 • СПАС БОЖАНОВ – кмет на Гара Кричим (посмъртно)
 • ПЕТЪР ПЕТРОВ – кмет на гр.Нови Кричим
 • ЯНКО ТЕНЕВ – кмет на гр.Нови Кричим (посмъртно)
 • РАДКА РАЕВА – кмет на гр.Стамболийски
 • ЦВЯТКО ЦВЕТКОВ – кмет на гр.Стамболийски (посмъртно)
 • ВАСИЛ БОЯДЖИЕВ – кмет на гр.Стамболийски
 • ИВАН ИВАНОВ – кмет на гр.Стамболийски
 • НИКОЛА ДОЧЕВ – кмет на гр.Стамболийски
 • ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ – кмет на гр.Стамболийски
 • ЦВЕТАН БОНЧЕВ – кмет на Община Стамболийски
 • ИВАН ЯКОВ – кмет на Община Стамболийски
 • ИВАН АТАНАСОВ – кмет на гр.Стамболийски и кмет на Община Стамболийски (посмъртно)