Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5
СТЕФАН ШУМАНОВ ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ НИКОЛА НИКОЛОВ СПАС БОЖАНОВ ПЕТЪР ПЕТРОВ ЯНКО ТЕНЕВ РАДКА РАЕВА ЦВЯТКО ЦВЕТКОВ ВАСИЛ БОЯДЖИЕВ ИВАН ИВАНОВ НИКОЛА ДОЧЕВ ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ ЦВЕТАН БОНЧЕВ ИВАН ЯКОВ ИВАН АТАНАСОВ МАЛИН СТОЙЧЕВ

Почетни граждани

Дата на публикуване: 12.04.2022
Последна актуализация: 16.02.2024

Удостоени със званието „Почетен гражданин на Община Стамболийски”:

 • СТЕФАН ШУМАНОВ – кмет на Гара Кричим (посмъртно)
 • ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ – кмет на Гара Кричим (посмъртно)
 • НИКОЛА НИКОЛОВ – кмет на Гара Кричим (посмъртно)
 • СПАС БОЖАНОВ – кмет на Гара Кричим (посмъртно)
 • ПЕТЪР ПЕТРОВ – кмет на гр.Нови Кричим
 • ЯНКО ТЕНЕВ – кмет на гр.Нови Кричим (посмъртно)
 • РАДКА РАЕВА – кмет на гр.Стамболийски
 • ЦВЯТКО ЦВЕТКОВ – кмет на гр.Стамболийски (посмъртно)
 • ВАСИЛ БОЯДЖИЕВ – кмет на гр.Стамболийски
 • ИВАН ИВАНОВ – кмет на гр.Стамболийски
 • НИКОЛА ДОЧЕВ – кмет на гр.Стамболийски
 • ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ – кмет на гр.Стамболийски
 • ЦВЕТАН БОНЧЕВ – кмет на Община Стамболийски
 • ИВАН ЯКОВ – кмет на Община Стамболийски
 • ИВАН АТАНАСОВ – кмет на гр.Стамболийски и кмет на Община Стамболийски (посмъртно)
 • МАЛИН СТОЙЧЕВ - основател и дългогодишен ръководител на детско-юношестки фолклорен танцов ансамбъл "Южняче"  
https://www.livechatalternative.com/