Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQQG1
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQQO0

ЕС тримесечни 2021

Дата на публикуване: 27.06.2022
Последна актуализация: 27.06.2022
четвърто тримесечие 2021
Дата на публикуване: 27.06.2022

трето тримесечие 2021
Дата на публикуване: 27.06.2022

второ тримесечие 2021
Дата на публикуване: 27.06.2022

първо тримесечие 2021
Дата на публикуване: 27.06.2022