Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 19.07.2022


Общинската собственост следва да се управлява в интерес на населението в общината, с грижата на добър стопанин, както и да се използва съобразно предназначението си и за нуждите, за които е предоставена.

 

https://www.livechatalternative.com/