Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OB5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C87

Формуляри и образци за кандидатстване за сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно чл.22з, ал.1

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.07.2022

Заявление може да намерите в края на "Н А Р Е Д Б А за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стамболийски и реда заиздаване на сертификат за инвестиция клас „В“". 

https://www.livechatalternative.com/