Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DC5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS3
Решения Протоколи

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 17.07.2022

Заседанията на общински съвет Стамболийски се провеждат веднъж месечно като точната дата и час се оповестяват поне една седмица предварително на уебсайта на община Стамболийски. Заседанията се провеждат в заседателната зала на общината.

За всяко заседание се изготвят Протоколи и Решения.