Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022

 

адрес: гр. Стамболийски, ул."Георги Сава Раковски" №33
 

телефон: 0887019738


факс няма


емейл: obs@stamboliyski.egov.bg