Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5
Състав ‏Постоянни комисии‎ Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Протоколи и Решения на Общински съвет Нормативни актове на Общински съвет Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Етичен кодекс на общинския съветник Декларации по ЗПКОНПИ

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022

 

адрес: гр. Стамболийски, ул."Георги Сава Раковски" №33
 

телефон: 0887019738


факс няма


емейл: obs@stamboliyski.egov.bg