Z6_PPGAHG800P49806SPPPKH2HKL1
Z7_PPGAHG800P49806SPPPKH2HSS2

НИКОЛА ДОЧЕВ

Дата на публикуване: 24.04.2023
Последна актуализация: 25.04.2023

 


 

Никола Димитров Дочев е роден на 24.10.1951 г. в гр. Стамболийски. Има две деца (дъщеря и син).

Бил е кмет на гр. Стамболийски, мандат 1990-1991 год.

След 10.11.1989 год. управлението на града е предадено на временната управа в лицето на Никола Дочев.

Бил е Председател на Общински съвет при Община Стамболийски с мандат 2011-2015 год.

 


 

https://www.livechatalternative.com/