Z6_PPGAHG800P49806SPPPKH21FP6
Z7_PPGAHG800P49806SPPPKH21FT2

ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ

Дата на публикуване: 24.04.2023
Последна актуализация: 25.04.2023

 


 

Георги Василев Бояджиев е роден на 04.11.1917 г. в с. Пещера (сега гр. Пещера). Има две деца (двама сина).

Бил е кмет на Гара Кричим.

По време на управлението му:

  • открито е Средно политехническо училище „Георги Димитров”, днес СУ ”Отец Паисий”;
  • открива се Ремонтен завод „Димитър Шагаданов” (1955);
  • основана е Машинно-транспортна станция (1955 год.);
  • открит е районен клон на ДСК (1956 год.);
  • започва се изграждането на Предприятие „Комунални услуги” (1956 год.).