Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.04.2022
Последна актуализация: 13.04.2022

Данните от текущата демографска статистика показват, че в община Стамболийски към 2019 г. населението е 19 664д., което е с 2,1% по-малко от броя на населението през 2015 г. - 20 087д.

население диаграма
https://www.livechatalternative.com/