Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.06.2022
годишен финасов отчет 2020
Дата на публикуване: 27.06.2022

годишен финасов отчет 2019
Дата на публикуване: 27.06.2022

годишен финасов отчет 2018
Дата на публикуване: 27.06.2022