Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QN1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.01.2024

На територията на община Стамболийски функционират седем училища - пет основни, едно обединено и едно средно училище:
 
•    СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ ОТЕЦ  ПАИСИЙ“  ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

           адрес: гр. Стамболийски, ул. „Витоша" № 3; тел: 0339/62209; 
           електронна поща: paisii2006@abv.bg;  Интернет страница: http//paisiibg.com
           Директор: Атанас Бръсков
 

•    ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО БОТЕВ“  ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

           адрес: гр. Стамболийски, ул. „Марица" №132; тел: 0339/62392; 
           електронна поща: ouhbotev_stm@abv.bg;  Интернет страница: http//ouhbotev.com
           Директор: Ива Пенкова


•    ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“  ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
           адрес: гр. Стамболийски, ул. „Ген. Гурко“ №7; тел: 0339/62270; 
           електронна поща: ouhbotev_stm@abv.bg;  Интернет страница: http//smirnensky.weebly.com
           Директор: Десислава Кисьова


•    ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО БОТЕВ“  С. ЙОАКИМ ГРУЕВО
           адрес: с. Йоаким Груево , ул. „17-та“ № 23; тел: 0884795057; 
           електронна поща: ou_y.gruevo@abv.bg;  Интернет страница: http//ouhrbotev.com
           Директор: Таня Милушева


•    ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  С. КУРТОВО КОНАРЕ
           адрес: с. Куртово Конаре,  ул. „5-та“ №13;  тел: 0988321505; 
           електронна поща: oykkonare@abv.bg;  Интернет страница: http//ou-kkonare.com
           Директор: Костадин Петлешков


•    ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“  С. НОВО СЕЛО
           адрес: с. Ново село,  ул. „15-та“ №22;  тел: 03147/2224; 
           електронна поща: oy_novoselo@abv.bg; Интернет страница: http//uchavnovoselo.com          
           Директор: Ваня Лазарова


•    ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  С. ТРИВОДИЦИ
           адрес: с. Триводици,  ул. „15-та“ №22;  тел: 03147/2224; 
           електронна поща: vlevski.tr@abv.bg;  Интернет страница: http//oy-vasil-levski.weebly.com
           Директор: Елисавета Червенкова
 

https://www.livechatalternative.com/