Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Записване на часове

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.07.2022

Център за административно обслужване(ЦАО)

Центърът за админстративно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на община Стамболийски

https://www.livechatalternative.com/