Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.01.2023

Структура на общинска администратциа Стамболийски

 

 

Структура на администрацията
Дата на публикуване: 19.07.2022