Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QF5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.07.2022

На територията на община Стамболийски функционират осем  детски градини:

 

•    ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЙНА КНЯГИНЯ“  ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
             адрес: гр. Стамболийски,  ул. „ Заводска” № 2 ; тел. 0339/ 62533;
             e-mail: dg_rk@abv.bg;  Интернет страница: www.rknyaginya.com           
             Директор: Красимира Лукинович


•    ДЕТСКА ГРАДИНА „ИСКРА“  ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
              адрес: гр. Стамболийски,  ул. „ Хаджи Димитър” № 1 ; тел. 0339/ 63428;             
              e-mail: iskra.52@abv.bg;  Интернет страница: dgiskra-stamboliyski.com
              Директор: Недялка Нихтянова; 


•    ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“  ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
             адрес: гр. Стамболийски,  ул. „ Найден Геров” № 16 ; тел. 0339/ 62413;
             e-mail: zvanche_2@abv.bg;  Интернет страница: zvanche-stamboliyski.com
             Директор: Славка Зашева


•    ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“  ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
             адрес: гр. Стамболийски,  ул. „ Перущица ” № 10 ; тел. 0884699760;
             e-mail: zdg_slunce@abv.bg;  Интернет страница: https//dgslunce-stamboliyski.com/
             Директор: Надежда Пильова


•    ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“  С. ЙОАКИМ ГРУЕВО
              адрес: c. Йоаким Груево,  ул. „17-та” № 20;  тел. 03148/2225
              е-mail: odz_y.gruevo@abv.bg; Интернет страница: https://dgradost-ygruevo.com/               
              Директор: Елена Учкова


•    ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСКИ РАЙ“  С. КУРТОВО КОНАРЕ
              адрес: с. Куртово Конаре, ул. „7-ма“ № 1, тел. 03146/2224
              е-mail: odzkk@abv.bg; Интернет страница: https://dgdetskirai-kk.com
              Директор: Росица Герова


•    ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“  С. НОВО СЕЛО
               адрес: с. Ново село,  ул. „Васил Левски“ № 1;
               е-mail: dg_prolet78@abv.bg; Интернет страница: https://dgprolet-ns.com


•    ДЕТСКА ГРАДИНА „ИЗВОРЧЕ“  С. ТРИВОДИЦИ
              адрес: с. Триводици, ул. „1-ва“ № 76, тел. 03146/2224
              е-mail: zdg_izvorche@abv.bg; Интернет страница: https://dg-izvorche.com
              Директор: Иванка Игнатова


•    ДЕТСКА ЯСЛА „ЯН БИБИЯН“  ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
             адрес: гр. Стамболийски,  ул. „ Дунав  ” № 46 ; тел. 0884782622;
             e-mail: qnbibiqn123@abv.bg;
             Директор: Йорданка Черешарова