Z6_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOQD75
Z7_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOQTK0

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г.

Дата на публикуване: 26.01.2023
Последна актуализация: 26.01.2023
Ангел Попов КПКОНПИ чл.35. ал1. т2. Част II
Дата на публикуване: 26.01.2023

Списък неподадени декларации
Дата на публикуване: 26.01.2023