Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTU36R7
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVACT0

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 22.06.2022
Последна актуализация: 22.06.2022
Васил Радев КПКОНПИ чл.35. ал1. т2. Част II
Дата на публикуване: 23.11.2022

Ева Павлова КПКОНПИ чл.35. ал1. т2. Част II
Дата на публикуване: 10.08.2022

Списък неподадени декларации
Дата на публикуване: 22.06.2022