Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3DD87
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3DDU4

Регистър на питанията по чл. 33 и на основание чл. 28, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Дата на публикуване: 01.03.2024
Последна актуализация: 21.03.2024

 

Питане от Николай Иванов общински съветник от ОБС Стамболийски - 12.02.2024

  1. Питане
  2. Отговор - председате ОС Стамболийски Константин Смиленов

Питане от Венера Башова общински съветник от ОБС Стамболийски 11.03.2024

  1. Питане
  2. Отговор - н-к МДТ Анета Петрова
  3. Отговор - н-к МДТ Анета Петрова
  4. Отговор - з.к. Димитър Костов 
Регистър
Дата на публикуване: 01.03.2024

https://www.livechatalternative.com/