Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиентa

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2023

 

 

Нейното предназначение е:
• Да осигурим прозрачност, отзивчивост и възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
• Да намалим възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция;
• Да Ви предоставяме необходимата информация при спазване на Закона за достъп до обществена информация;
• Да спазваме стриктно Закона за защита на личните данни;
• Да работим съвместно с други организации за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги, съобразени с Вашите изисквания.

https://www.livechatalternative.com/