Z6_PPGAHG800P49806SPPPKH2HKG6
Z7_PPGAHG800P49806SPPPKH2HCQ0

СПАС БОЖАНОВ

Дата на публикуване: 24.04.2023
Последна актуализация: 25.04.2023

 


 

Спас Георгиев Божанов е роден на 18.02.1928 г. в гр. Асеновград. Има две деца (син и дъщеря).

Бил е кмет на Гара Кричим.

По време на управлението му:

  • влиза в експлоатация новата сграда на Народно читалище „Никола Вапцаров“ (1960 год.);
  • открита е детската градина на Консервен комбинат „Витамина“ (1960 год.)„
  • открива се Стадиона (1960 год.);
  • създава се зелена система в града – изграждат се паркове и градини, засаждат се много дървета (предимно чинари);
  • влиза в експлоатация Оцетната фабрика (1964 год.);