Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022

Георги Рангелов Мараджиев

 

 

Приемно време: 

всяка първа сряда на месеца от 14:30 часа до 17:00 часа

 

Контакти:

тел.: 0339/6-24-93  

еmail: obshtina@stamboliyski.egov.bg

 

 

 

 

 

 

Професионална реализация:

Роден в гр.Стамболийски. Кмет на Община Стамболийски от 2015 г.

Образование:

Висше образование – Специалност „Национална сигурност“ във Висше училище по сигурност и икономика, гр.Пловдив.

Роден на 09.03.1966 г.

Семейно положение - Женен