Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PC640688I6DTP34M2

Транспорт

Дата на публикуване: 19.07.2022
Последна актуализация: 04.08.2022

 

След двадесет години бяха възстановени градският и междуселищният транспорт на територията на община Стамболийски. 
 

Моля свалете публикуваното автобусно разписание за повече информация.

 

автобусно разписание
Дата на публикуване: 19.07.2022