Z6_PPGAHG8001U2E066SI355KAOR4
Z7_PPGAHG8001U2E066SI355KAO72

Декларациите по чл. 49 от ЗПК за 2023г.

Дата на публикуване: 21.12.2023
Последна актуализация: 15.01.2024
Васил Кодинов чл.49 ал.1 т.2 част 2001
Дата на публикуване: 22.12.2023

Лазарина Гушлекова чл.49 ал.1 т.2 част 2001
Дата на публикуване: 22.12.2023

Мария Казакова чл.49 ал.1 т.2 част 2001
Дата на публикуване: 22.12.2023

Петя Палдъмова чл.49 ал.1 т.2 част 2001
Дата на публикуване: 22.12.2023

https://www.livechatalternative.com/