Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P5
Местоположение Природни ресурси Население Инфраструктура Забележителности

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.04.2022
Последна актуализация: 14.07.2022

Община Стамболийски се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пловдив. Общината е разположена в югозападна част на област Пловдив. С площта си от 61,27 км2 заема 15-о място сред 18-те общините на областта, което съставлява 1,02% от територията на областта.

Община Стамболийски се състои от 5 населени места – град Стамболийски, село Йоаким Груево, село Куртово Конаре, село Ново село и село Триводици.

https://www.livechatalternative.com/