Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022


Основните дейности по здравеопазване се реализират в сградата на Поликлиниката в oбщина Стамболийски

Адрес:
 гр.Стамболийски, ул. Дунав № 43

Телефон: 0339/6 22 97

Работно време: от понеделник до петък - по график на лекарите, преглеждащи в здравните кабинети;