Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.03.2024

Справка местни данъци и такси може да бъде направена на --> линк 1 или линк 2 
                                                                                                                   
 

•    Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки задължителните полета "ЕГН / ЕИК/ ЛНЧ" и "ПИН";

•    ПИН-код можете да получите от инспектор ”Местни приходи, търговия и каса” в Центъра за административно обслужване срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му; 

•    В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ;

•    При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.

 

 

Начини на плащане

  •  На касата на „Местни данъци  и такси“ в Центъра за административно обслужване  – в брой или чрез ПОС-терминално  устройство
  •  На касите на EasyPay и Български пощи  в цялата страна:

         EasyPay       

         Български пощи 

  •  Чрез системата за електронно разплащане:   ePay 
  • Чрез мобилното приложение:   iCard

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 02.06.2016


СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 10.06.2016


СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 13.10.2016


СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 19.10.2016


СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 18.11.2016


СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 31.03.2017


СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 01.06.2021(1)


СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 01.06.2021(2)


СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 01.06.2021(3)


СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 14.02.2022(1)


СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 14.02.2022(2)


СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 14.02.2022(3)

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 24.01.2023
 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 28.03.2023 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 30.05.2023

Образци

Образец 17А от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Стамболийски 


Образец 17Б от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Стамболийски

Информация по чл.71б от ЗМДТ

Информация по чл.71б от ЗМДТ

 

https://www.livechatalternative.com/