Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LL6
Стратегии Програми Планове

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.07.2022

Тук може да се запознаете с настоящи основни стратегии, програми и планове на община Стамболийски.

https://www.livechatalternative.com/