Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.07.2022

Председател:
                   1. Иван Начков
Членове:

  1. Владимир Пильов
  2. Христоско Смъркалев
  3. Трендафил Табаков
  4. Калина Червенкова