Z6_PPGAHG800HA1006G627PCV63B5
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCV6J93
Заседания Решения

Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 17.07.2022

Председател:
                   1. Любомир Копривленски
Членове:

  1. Йордан Тодоров
  2. Атанас Ненков
  3. Милен Найденов
  4. Иван Ангелов