Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQQ61
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQQE0

ЕС тримесечни 2022

Дата на публикуване: 27.06.2022
Последна актуализация: 27.06.2022
четвърто тримесечие 2022
Дата на публикуване: 27.02.2023

трето тримесечие 2022
Дата на публикуване: 03.11.2022

второ тримесечие 2022
Дата на публикуване: 17.10.2022

първо тримесечие 2022
Дата на публикуване: 27.06.2022