Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LU1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LH0
Архив Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г.

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.07.2022

 

КПКОНПИ

Лицата заемащи висши публични длъжности, включително кметове подават декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и могат да бъдат достъпени в Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности

Регистър ЗПКОНПИ

Община Стамболийски поддържа публични регистри, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, чл. 169, ал. 1 и § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), които се публикува на портала за отворени данни на Република България.