Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022

Център за административно обслужване(ЦАО)
 

Центърът за админстративно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на община Стамболийски
 

Адрес за кореспонденция: обл. Пловдив, община Стамболийски, гр. Стамболийски 4210, ул. "Георги Сава Раковски" №29
 

Тел.: 0339/ 6-22-58
 

Интернет страницаwww.stamboliyski.egov.bg
 

Електронна поща: cao@stamboliyski.egov.bg
 

Работно време на Центъра за административно обслужване: 12 - 17:00 часа /не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/
 

На 20 метра от сградата има изграден безплатен паркинг с 2 паркоместа за хора с увреждания.