Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Kомисия Финанси и бюджет

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 05.07.2022

Председател:
                   1. Теодора Найденова
Членове:

  1. Марияна Димитрова
  2. Катя Попова
  3. Венера Башова
  4. Анастасия Гунчева