Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUBL10
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVMG93
Заседания Решения

Обществен ред, сигурност, граждански права, молби, жалби и контрол по изпълнение на решенията на общински съвет

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 17.07.2022

Председател:
                   1. Йордан Тодоров
Членове: 

  1.  Владимир Пильов
  2.  Атанас Ненков
  3.  Заприн Рашев