Z6_PPGAHG800P49806SPPPKH2HKU3
Z7_PPGAHG800P49806SPPPKH2HS85

ВАСИЛ БОЯДЖИЕВ

Дата на публикуване: 24.04.2023
Последна актуализация: 25.04.2023

 


 

Васил Димитров Бояджиев е роден на 07.07.1945 г. в с. Мандрица, общ. Ивайловград. Има две деца (синове).

Бил е кмет на гр. Стамболийски, мандат 1982-1986 год.

По време на управлението му:

  • открива се новата част на „Христо Ботев“ МУЦПО.

 

 

https://www.livechatalternative.com/