Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTU31H6
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVAMD2
2021 Година 2022 Година 2023 Година 2024 Година

месечни отчети

Дата на публикуване: 22.06.2022
Последна актуализация: 27.06.2022

В секцията се публикуват месечните отчети на община Стамболийски по сметки изразходени от ЕС.

https://www.livechatalternative.com/