Z6_PPGAHG800P49806SPPPKH2HKS4
Z7_PPGAHG800P49806SPPPKH2HCR4

ЯНКО ТЕНЕВ

Дата на публикуване: 24.04.2023
Последна актуализация: 25.04.2023

 


 

Янко Тенев Янков е роден на 21.10.1927 г. в с. Ябълково, общ. Димитровград. Има две деца (дъщери).

Бил е кмет на гр. Нови Кричим, мандат 1977 – 1979 год.

По време на управлението му:

  • открит е жилищен блок на КК ”Витамина”;
  • построен е закритият плувен басейн на Комбината за целулоза и хартия „Стефан Кираджиев”, днес „МОНДИ Стамболийски“; 
  • започва строителството на ж.п. надлеза.

 


 

https://www.livechatalternative.com/