Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2022

Председател: Стоян Богданов

Владимир Пиьлов

Жанета Иванова

Д-р Иван Начков

Йордан Тодоров

Калина Игнатова

Катя Попова

Красимира Грозданова

Любомир Копрвленски

Марияна Димитрова

Марияна Топузова

Милен Найденов

Теодора Найденова

Анастасия Гунчева

Атанас Ненков

Д- р Венера Башова

Заприн Рашев

Калина Червенкова

Трендафил Табаков


Христоско Смъркалев

Иван Ангелов