Z6_PPGAHG800P49806SPPPKH2HKR2
Z7_PPGAHG800P49806SPPPKH2HSH4

ЦВЕТАН БОНЧЕВ

Дата на публикуване: 24.04.2023
Последна актуализация: 25.04.2023

 


 

Цветан Бончев Флоров е роден на 18.04.1947 г. в с. Капитановци, общ. Видин. Има две деца (дъщеря и син).

Бил е Временно изпълняващ дейности кмет на Община Стамболийски, мандат 1998 год.