Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18E2
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OS2

ОП БКС

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 17.07.2022

 

 

 

КОНТАКТИ:

улица: Мадара 1 А

телефон администрация: 0339/6-41-39

диспечер: 0339/6-43-02

сигнали: 0885187370

емейл: bks2001@abv.bg 

 

 

 


 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС ( Благоустройство и комунално стопанство)  – гр. Стамболийски е специализирано звено на Община Стамболийски по смисъла на Закона за общинската собственост създадено да помага на обществото . Поддържа чистотата и развива инфраструктурата.

Дейностите, които извършва  Общинското предприятие“ БКС“ са:

1.    Сметосъбиране  , сметоизвозване ,сметоразделяне и пресяване .Сметосъбирането се извършва чрез: 4-ри кубикови открити и закрити контейнери ,кофи за смет от 100 литра до 1100литра. Извозването се осъществява със специализирани товарни автомобили  от 3 тона до 22 тона челни товарачи и гондоли. Разделят се основно разградимите от неразградимите отпадъци  хартия, пластмаса, желязо и други, като част от сметта се извозва на създадените за целта места, а друга част се предава за вторично разделяне. В общинското предприятие има създадена и инсталация за пресяване на отпадъчния материал , което допълнително спомага за намаляване на извозваното и складираното количество по депа.

2.    Почистване и поддържане  на улици , тротоари , зелени площи , паркове и градини , общински сгради , паркинги и междублокови пространства. В ОП“ БКС“ има създадена организация за ръчно и машинно поддържане на уличната и тротоарна мрежа , като за целта разполага  с няколко специализирани автомобила  и електрическа метачна  машина. 

3.    За поддръжката  и реконструкцията в Община Стамболийски , се грижи отделно звено в ОП „БКС“ , което включва  всякакъв вид  строително монтажни дейности. От изграждане на паркови съоръжения, тротоари, алеи, улици и огради - до изкъртване, измазване, боядисване и всякакви довършителни   дейности.

4.    Поддръжка и ремонт на електрическата общинска улична мрежа , изграждане на нови трасета и възстановяване на стари . Дейностите по това направление се извършват от група специалисти с помощта на специализирана техника и апаратура.

5.    Поддържане и развиване на залесените площи с подкастряне , оформяне , рязане и раздробяване при необходимост , засаждане и подхранване на териториите.

6.    ОП „БКС“ се грижи за снегопочистването в Община Стамболийски и съседните населени места от Общината.

7.    Извършване на частни услуги:

  • Услуга с вишка
  • Услуга с вишка и резачка 
  • Услуга с булдозер
  • Услуга с  валяк
  • Услуга с мотокар
  • Услуга с фадрома
  • Услуга с контейнеровоз
  • Услуга с товарен автомобил
  • Рязане на асфалт, полагане на бетон , подмяна на бордюри , изграждане на тротоари и други.