Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2022

 

  • Центърът за админстративно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на oбщина Стамболийски
  • Около сградата паркирането е безплатно, с две парко-места обособени за инвалиди.
https://www.livechatalternative.com/