Z6_PPGAHG800P49806SPPPKH2HKF4
Z7_PPGAHG800P49806SPPPKH2HSJ0

ИВАН ЯКОВ

Дата на публикуване: 24.04.2023
Последна актуализация: 25.04.2023

 


 

Иван Яков Яков е роден на 26.04.1962 г. в гр. Пловдив. Има две деца (дъщери).

Бил е кмет на Община Стамболийски, мандат 2003-2007 год. 

През 2006 год. при откриването на паметника на Александър Стамболийски присъства президента Георги Първанов.

По време на управлението му:

  • открит е новия мост на р.Марица (2007 год.), който през 2005 год. падна в следствие на високите води на реката. На откриването присъства министър-председателя Сергей Станишев;
  • сключи се договор за разделно събиране на отпадъци от опаковки с ЕКОПАК България (2006 год.).