Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.03.2021
Проекто-бюджет за 2022г.
Дата на публикуване: 27.06.2022

Проекто-бюджет за 2021г.
Дата на публикуване: 27.06.2022

Проекто-бюджет за 2020г.
Дата на публикуване: 27.06.2022

Проекто-бюджет за 2019г.
Дата на публикуване: 27.06.2022

Проекто-бюджет за 2018г.
Дата на публикуване: 27.06.2022

https://www.livechatalternative.com/