Z6_PPGAHG800HA1006G627PCV6J37
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCV6B20
Заседания Решения

Образование, наука, култура, етика, детски и младежки дейности, спорт, туризъм, вероизповедание, преименования

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 17.07.2022

Председател:
                   1.  Красимира Грозданова
Членове:

  1. Марияна Топузова
  2. Христоско Смъркалев
  3. Калина Игнатова
  4. Жанета Иванова
  5. Калина Червенкова