Z6_PPGAHG800HA1006G627PCV6J37
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCV6B20
Заседания Протоколи

Образование, наука, култура, етика, детски и младежки дейности, спорт, туризъм, вероизповедание, преименования

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 19.03.2024

Председател:
                   1. Емил Милошев
Членове:

  1. Ваня Лазарова
  2. Марияна Топузова
  3. Калина Червенкова
  4. Трендафил Табаков
https://www.livechatalternative.com/