Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022

 

 

Центърът за админстративно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на община Стамболийски
 

Адрес за кореспонденция: обл. Пловдив, община Стамболийски, гр. Стамболийски 4210, ул. "Георги Сава Раковски" №29
 

Тел.: 0339/ 6-22-58
 

Интернет страницаwww.stamboliyski.egov.bg
 

Електронна поща: cao@stamboliyski.egov.bg

Работно време: всеки ден от 8.00 до 17.00 часа

 

https://www.livechatalternative.com/