Z6_PPGAHG800P49806SPPPKH2HK36
Z7_PPGAHG800P49806SPPPKH2HSQ1

ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ

Дата на публикуване: 24.04.2023
Последна актуализация: 25.04.2023

 


 

Димитър Петров Запрянов е роден на 19.04.1945 г. в с. Поточница, общ. Крумовград. Има две деца (дъщеря и син).

Бил е кмет на гр. Стамболийски, мандат 1991-1995 год.

Той е първият демократично избран кмет на гр. Стамболийски, избран от Съюз на демократичните сили. През 1995 г. президента Жельо Желев посещава града.

По време на управлението му:

  • открива се новата болница (1994 год.).