Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6E2
Контактна форма Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 04.08.2022

 

адрес: 4210 гр.Стамболийски,  ул. "Георги Сава раковски" №29
тел.: 339/ 6-24-93
еmail: obshtina@stamboliyski.egov.bg
Tелефон за сигнали към община Стамболийски:   0339/6-24-93