Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVMOH3
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVM407
Заседания Решения

Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Дата на публикуване: 06.07.2022
Последна актуализация: 17.07.2022

Председател:
                   1. Марияна Димитрова
Членове:

  1. Теодора Найденова
  2. Жанета Иванова
  3. Заприн Рашев
  4. Иван Ангелов