Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQAF0
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQAV1
2021 Година 2022 Година 2023 Година

Тримесечни отчети

Дата на публикуване: 22.06.2022
Последна актуализация: 27.06.2022

В секцията се публикуват тримесечните отчети на община Стамболийски по сметки изразходени от ЕС.