Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN11I4F3
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11IKO6

Декларациите по чл. 49 от ЗПК за 2024г.

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 05.02.2024
Станислав Стоянов чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 29.02.2024

Станимира Радичева чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 29.02.2024

Николина Златкова чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 29.02.2024

Красимира Лукинович чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 29.02.2024

Златка Тумбалева чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 29.02.2024

Димитър Праматаров чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 29.02.2024

Грета Дженева чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 29.02.2024

Виктория Стоянова чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 06.02.2024

Величка Цвяткова чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 06.02.2024

Светломира Маркова чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 06.02.2024

Руско Русев чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 06.02.2024

Мая Манолова чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 06.02.2024

Ангел Рангелов чл.49 ал.1 т.2 част 2
Дата на публикуване: 06.02.2024

https://www.livechatalternative.com/