Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVM8C6
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVM8P3
Заседания Протоколи

Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове

Дата на публикуване: 06.07.2022
Последна актуализация: 19.03.2024

Председател:
                   1. Любка Маджарова
Членове:

  1. Костадин Аврамов
  2. Николай Иванов
  3. Теодора Найденова
  4. Марияна Димитрова
https://www.livechatalternative.com/