Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVM8C6
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVM8P3
Заседания Решения

Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове

Дата на публикуване: 06.07.2022
Последна актуализация: 17.07.2022

Председател:
                   1. Милен Найденов
Членове:

  1. Иван Начков
  2. Любомир Копривленски
  3. Анастасия Гунчева 
  4. Венера Башова